Vijfde Leerjaar

WO-thema’s & Projecten

 

Hieronder vinden jullie een overzicht van de tot nu toe behandelde onderwerpen. Voor nog meer uitleg, online oefen- of spelmateriaal. Je vindt er ook de bundel die je kreeg in de klas net als de Power Point presentatie die we aan bord gebruiken tijdens de lessen. klik je op de enterknop naast de titel van het gewenste thema.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor welkom terug op school

Thema 1 : Welkom in het vijfde leerjaar  

De eerste week van het schooljaar hebben we het uitgebreid over de klaswerking.

 

We leren hoe een lesweek er in het vijfde leerjaar uit ziet, leren plannen met onze weekagenda, bekijken hoe we een presentatie en een boekenronde moeten opstellen en krijgen handige “kapstokken” aangereikt om zowel thuis als in de klas te gebruiken. Door deze “kapstokken” kunnen we gemakkelijk onze taken en lessen voorbereiden en houden we alles netjes bij. Veel succes !

 

Enkele interessante downloads zijn op deze pagina mogelijk :

 

-      Infobundel voor de ouders

-      Hoe maak ik een presentatie

-      Hoe maak ik een boekbespreking (boekenronde)

-      Lijst met de keuzeboeken voor de boekenronde

 

 

 

Thema 2 : Wij leven in België

We vliegen er met dit thema onmiddellijk goed in. We herhalen de leerstof over België die we in het vierde leerjaar leerden. We ontdekken allerlei bijzondere plaatsen in ons land, hebben het over geschiedenis, typische dranken en etenswaren, Belgische muziek en film, …Eveneens nemen we zelfs al eventjes een kijkje op andere plaatsen in de wereld (werelddelen, oceanen, …)

 

 

 

Thema 3 : Met kaart en kompas

In de tijd van routeplanners, GPS en het internet leren we tijdens dit thema werken met een atlas en met kaarten. Hoe worden kaarten gemaakt, hoe gebruik je een kaart, hoe bereken je afstanden … Allemaal vaardigheden die we aanleren tijdens de lessen. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan het zich oriënteren (met behulp van kompas, de zon, de maan, …) Een boeiend thema dat zeker van pas zal komen tijdens de komende bosklas in Durbuy.   

 

Afbeeldingsresultaat voor La petite merveille Durbuy bosklassen

 

Op bosklas naar Durbuy

Van 6 t.e.m. 10  november trokken we samen met de leerlingen van het zesde leerjaar en de leerlingen van Groep 3 van De Notelaar naar “La petite Merveille” in Durbuy. Op het programma stonden : verschillende wandelingen, avonturentochten, speleologie, verschillende challenges, … Voor meer info en foto’s verwijs ik graag door naar de Facebookpagina van onze klas. Klik daarvoor op de entertoets  hierboven.

 

Thema 4 : Een reis door de tijd

Tijdens dit thema maken we een echte reis door de tijd. We stappen in onze tijdmachine en reizen naar het ontstaan van onze Aarde 4,5 miljard jaar geleden. We maken de evolutie mee (eencellige wezens, vissen, amfibieën, reptielen en dino’s, vogels, zoogdieren)  en ontdekken de wereld van de oermensen, de eerste landbouwers, de bewoners van de eerste steden, de Egyptenaren, het Oude Griekenland, de Romeinen, de Middeleeuwen, de nieuwe tijden en belanden uiteindelijk terug in onze tijd. Een leerrijke reis vol avontuur en talloze leuke anekdotes.

 

Thema 5 : Kinderrechten en -plichten

 

De eerste 5 weken van dit nieuwe jaar (2018) hebben we het uitgebreid over de kinderrechten, pesten en cyberpesten.

 

Eén van die rechten houdt in dat elk kind recht heeft op informatie. Met een klassikale uitleg over welke kinderrechten er bestaan en wat die inhouden, komen we dit belangrijk kinderrecht tegemoet.

 

Thema 6 : Iedereen anders

In ons land en in de wereld leven we met een heleboel mensen samen. Samen leven en elkaars verschillen respecteren is niet altijd eenvoudig. We proberen vooroordelen te ontkrachten en bekijken dit allemaal vanuit onze eigen “kinder”wereld. We gaan ook figuurlijk op reis naar Senegal en maken kennis met de kinderen van Thiès door het gebruik te maken van een “Senegalkoffer”. Gelukkig staan er ook veel organisaties en vrijwilligers klaar om mensen die het minder goed hebben te helpen.

 

Gerelateerde afbeelding

Tijdens elk thema hebben we ook oog voor lessen ‘techniek’ in het vijfde leerjaar

Ook in het vijfde leerjaar wordt met vaste regelmaat aandacht besteed aan het onderdeel “Techniek”. Wat we zoal samen deden en welke onderwerpen aan bod kwamen kunt u bekijken via de bovenstaande enterknop.

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding1.jpg

Thema 7 : Samen onderweg op de fiets

In het vierde leerjaar worden de leerlingen grondig voorbereid op het ‘grote Voetgangersexamen’. In het vijfde leerjaar bouwen we daarop verder maar hebben we het specifiek over je veilig voortbewegen als fietser in het steeds drukker wordende verkeer. Hoe dit veilig te doen met het oog voor andere weggebruikers, verkeersregels en –borden, de dode hoek, spoorlopers, … wordt stevig bekeken en ingestudeerd voor de ‘Grote Verkeerstoets’ een theoretische online toets die ieder schooljaar opnieuw georganiseerd wordt en waar dit jaar zo’n 35 000 Vlaamse vijfdeklassers aan deel nemen. In het zesde leerjaar wordt daar verder op gebouwd en doen de leerlingen een effectief fietsexamen binnen de dorpskern van Zomergem.

 

 

bb799b22af1b328d95800410f50856f5.jpg

Thema 8 : Kunst : Dieren in de Kunst.

Ook dit schooljaar mochten de leerlingen zelf een thema aanreiken waar ze zich graag verder zouden in verdiepen. Hun keuze viel al bij het begin van het schooljaar op Kunst. Juf Bo (studente aan de Artevelde Hogeschool) gaf dit jaar 3 keer les in onze klas. Zij kreeg tijdens haar laatste stageperiode de opdracht om dit thema uit te werken en besloot uit te gaan van dieren  die voorkomen in allerlei kunstvormen als daar zijn : muziek, schilder- en beeldhouwkunst, dans, bouwkunst …

 

Afbeelding1.jpg

Thema 9 : Planten en dieren om ons heen

Het laatste thema van dit schooljaar alweer. Hier trekken we letterlijk naar verschillende biotopen en onderzoeken welke dieren en planten er zich thuis voelen. Komen o.a. aan bod : de zee en het strand, de weide, het bos, … Ook bekijken we de indeling van het dierenrijk en leren we via allerlei determinatietabellen planten en dieren te herkennen en te benoemen.